Baner

Opłaty i warunki udziału


Warunkiem udziału w Konferencji jest: 

   • prawidłowa rejestracja online
   • uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości:
              - 60 zł (dla Członków PTOiHD z uiszczoną składka za rok 2018)
              - 120 zł (dla pozostałych uczestników)

Termin płatności do dnia 21.09.2018
Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
mBANK S.A. 7111 4020 0400 0032 0276 6438 60
z dopiskiem: Akademia

Opłata konferencyjna zawiera:
- udział w sesjach naukowych
- materiały konferencyjne
- nocleg w pokoju dwuosobowym 12-13.10.2018 (opłata za pokój jednososobowy 271 zł - we własnym zakresie - prosimy o kontakt
z biurem konferencji)

W dniu 12.10.2018 po zakończeniu obrad odbędzie się Kolacja w sali restauracyjnej w Hotelu Gołębiewski (miejsce obrad).
Koszt kolacji to 40 zł.
Opłatę należy wpłacić na konto:

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
mBANK S.A. 7111 4020 0400 0032 0276 6438 60
z dopiskiem: Kolacja
 

Warunki rezygnacji: 
Rezygnacja bezkosztowa z udziału w Konferencji będzie możliwa do dnia 28.09.2018. Po tym terminie nie będzie zwracana opłata konferencyjna.
Rezygnację z udziału w Konferencji należy zgłosić do Biura Konferencji drogą mailową na adres: 
akademia@green-light.pl