Baner

Opłaty i warunki udziału


Warunkiem udziału w Konferencji jest:
   • prawidłowa rejestracja online
   • uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości:
              - 80 zł (dla Członków PTOiHD z uiszczoną składka za rok 2019)
              - 150 zł (dla pozostałych uczestników)


Termin płatności do dnia 29.03.2019
Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
mBANK S.A. 7111 4020 0400 0032 0276 6438 60
z dopiskiem: Akademia


Opłata konferencyjna zawiera:
- udział w sesjach naukowych
- materiały konferencyjne
- nocleg w pokoju dwuosobowym 5-6.04.2019 dla dla Członków PTOiHD z uiszczoną składka za rok 2019


Kolacja
W dniu 5.04.2019 po zakończeniu obrad odbędzie się Kolacja w hotelowej sali restauracyjnej.
Koszt kolacji to 50 zł.
Opłatę należy wpłacić na konto:

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
mBANK S.A. 7111 4020 0400 0032 0276 6438 60
z dopiskiem: Kolacja

Kolacja nie zawiera elementów rozrywkowych.
 

Warunki rezygnacji: 
Rezygnacja bezkosztowa z udziału w Konferencji będzie możliwa do dnia 22.03.2019. Po tym terminie nie będzie zwracana opłata konferencyjna.
Rezygnację z udziału w Konferencji należy zgłosić do Biura Konferencji drogą mailową na adres: 
akademia@green-light.pl